DF kritiserer DR-centralisering i København: “En drønærgerlig udvikling”

Dan­marks Radio har i løbet af de sen­este år rykket imperi­ets øver­ste cheflag væk fra Jyl­land og hjem til Køben­havn, og chefrokaden i forbindelse med den nye dig­i­talis­er­ingsstrate­gi “Sam­men om det vigtige” stad­fæster cen­tralis­erin­gen af magten i DR Byen i Køben­havn.  “Jeg synes, det er en drønærg­erlig udvikling,” siger Den­nis Fly­dtkjær (DF) til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.