DF kri­ti­se­rer DR-cen­tra­li­se­ring i Køben­havn: “En drø­nær­ger­lig udvikling”

Dan­marks Radio har i løbet af de sene­ste år ryk­ket impe­ri­ets øver­ste che­flag væk fra Jyl­land og hjem til Køben­havn, og che­fro­ka­den i for­bin­del­se med den nye digi­ta­li­se­rings­stra­te­gi “Sam­men om det vig­ti­ge” stad­fæ­ster cen­tra­li­se­rin­gen af mag­ten i DR Byen i Køben­havn.  “Jeg synes, det er en drø­nær­ger­lig udvik­ling,” siger Den­nis Flydt­kjær (DF) til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her