DF kri­ti­se­rer DR-cen­tra­li­se­ring i Køben­havn: “En drø­nær­ger­lig udvikling”

Dan­marks Radio har i løbet af de sene­ste år ryk­ket impe­ri­ets øver­ste che­flag væk fra Jyl­land og hjem til Køben­havn, og che­fro­ka­den i for­bin­del­se med den nye digi­ta­li­se­rings­stra­te­gi “Sam­men om det vig­ti­ge” stad­fæ­ster cen­tra­li­se­rin­gen af mag­ten i DR Byen i Køben­havn.  “Jeg synes, det er en drø­nær­ger­lig udvik­ling,” siger Den­nis Flydt­kjær (DF) til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.