DF om ren straf­feat­test i musik­branchen: Ret­ter sig ikke mod folk som Richard Rag­n­vald — eller Inger Støjberg

Står det til Dan­sk Folkepar­ti, skal danske musikere med en plet­tet straf­feat­test ikke kunne spille til arrange­menter, der mod­tager offentlig støtte. Kravet skal ifølge par­ti­et afholde kun­st­nere, der samar­be­jder med krim­inelle, fra at få adgang til danskernes skat­tekro­ner. Hvad angår lan­dets poli­tikere sæt­ter par­ti­et dog ikke samme høje krav. Her står en dom i ret­ten tilsyneladende ikke i vejen for noget – eller skulle man snarere sige nogen. I et inter­view med par­ti­ets ret­sor­d­før­er Peter Skaarup har Fri­heds­brevet forsøgt at blive klogere på, hvor­dan det kan være, at Inger Støjberg, der er idømt 60 dages ubetinget fængsel for sin ulovlige instruks om at adskille alle asyl­par, ifølge Dan­sk Folkepar­ti kan blive sid­dende i Folketinget og blive både ansat, medlem og for­mand for par­ti­et – men ikke kan spille en kon­cert i Vega. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.