DFI’s tid­li­ge­re film­kon­su­lent fik det stør­ste beløb nogen­sin­de, da han skul­le lave sin egen doku­men­tar: “Ærger­ligt, hvis der skal være mistan­ke om kammerateri”

Det Dan­ske Fil­min­sti­tut har givet 10 mil­li­o­ner kro­ner til en doku­men­tar, der er instru­e­ret af insti­tut­tets tid­li­ge­re film­kon­su­lent Anders Riis-Han­sen. Fle­re i mil­jø­et undrer sig nu over, hvor­dan han lyk­ke­des med at få det stør­ste beløb nogen­sin­de til en dokumentar. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her