Direktør om DR’s paladsrevolution: Det ligner en ommer

Dan­marks Radios nye strate­gi “Sam­men om det vigtige”, der blev præsen­teret i mandags, er ikke kun en varsling om et nyt dig­i­talis­eret DR, men den der­til­hørende og ret omfat­tende chefrokade i Dan­marks største medievirk­somhed er også – ifølge Jør­gen Ram­skov, direk­tør i Pro­du­cent­forenin­gen – udtryk for en man­glende pri­or­i­ter­ing af DRs dra­maafdel­ing.  “Det lign­er en ommer, hvis det var en eksamen­sop­gave,” siger Jør­gen Ram­skov til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.