Direk­tør om mas­siv util­fred­shed på SMK: “Det lig­ger ind­bygget i kulturen”

En arbe­jd­spladsvur­der­ing (APV), som Fri­heds­brevet har fået aktind­sigt i, vis­er, at der er mas­siv util­fred­shed med arbe­jdsmiljøet på Statens Muse­um for Kun­st. 32 pro­cent af medar­be­jderne er util­fredse med direk­tio­nens ledelse af museet, og 40 pro­cent men­er ikke, at der er tilstrække­ligt fokus på arbe­jdsmiljøet. I flere beretninger beskrives omgang­sto­nen og arbe­jdsmiljøet med tillæg­sor­dene “ned­ladende”, “gam­meldags” og “hier­arkisk”.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.