Dø, far, dø!

I 1913 fore­slog patri­ar­ken Sig­mund Freud i vær­ket Totem og tabu, at alle søn­ner på et tids­punkt må begå et sym­bolsk fader­mord for at kom­me til ver­den som mænd i deres egen ret. Det er noget, som hen­holds­vis Victor Boy Lind­holm og Dani­el Dal­gaard bak­ser med i roma­ner­ne En del af hjer­tet går ud af krop­pen (Tur­bi­ne) og Vulka­nø (Gut­kind), som vi skal gran­ske lidt nær­me­re i dag. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her