DONDA DELI: Favo­rit­tens nye lil­le­sø­ster er et sandt ønskebarn

Hvis du tror, at vi er gået all bro­ke og bare har besøgt en deli­ka­tes­se­biks, så tro om igen. Don­da Deli er lil­le­sø­ster til en af vores køben­havn­ske favo­ritre­stau­ran­ter, og selv­om nav­net måske indi­ke­rer, at vi har at gøre med en butik, så snak­ker vi alt­så 8‑retters, djæ­velsk vin og babe-stem­ning på Vesterbro. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her