DR ændrer titel: Huset i “Et bæredygtigt hus” er slet ikke bæredygtigt

I det sen­este afs­nit af tv-pro­gram­met Vores første hus på DR føl­ger man et yngre par fra Køben­havn, der skal opføre deres første hus, som skal ligge i Hvi­dovre. Under­ti­tlen på pro­gram­met er Et bæredygtigt hus, og ifølge DR’s beskriv­else er det pla­nen, at huset skal være så kli­maven­ligt som muligt. Der er bare ét prob­lem. Huset er ikke bæredygtigt – snarere tværtimod. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.