DR ændrer titel: Huset i “Et bære­dyg­tigt hus” er slet ikke bæredygtigt

I det sene­ste afsnit af tv-pro­gram­met Vores før­ste hus på DR føl­ger man et yngre par fra Køben­havn, der skal opfø­re deres før­ste hus, som skal lig­ge i Hvi­d­ov­re. Under­tit­len på pro­gram­met er Et bære­dyg­tigt hus, og iføl­ge DR’s beskri­vel­se er det pla­nen, at huset skal være så kli­ma­ven­ligt som muligt. Der er bare ét pro­blem. Huset er ikke bære­dyg­tigt – sna­re­re tværtimod. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.