DR ændrer titel: Huset i “Et bære­dyg­tigt hus” er slet ikke bæredygtigt

I det sene­ste afsnit af tv-pro­gram­met Vores før­ste hus på DR føl­ger man et yngre par fra Køben­havn, der skal opfø­re deres før­ste hus, som skal lig­ge i Hvi­d­ov­re. Under­tit­len på pro­gram­met er Et bære­dyg­tigt hus, og iføl­ge DR’s beskri­vel­se er det pla­nen, at huset skal være så kli­ma­ven­ligt som muligt. Der er bare ét pro­blem. Huset er ikke bære­dyg­tigt – sna­re­re tværtimod. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her