DR går i ekst­a­se over sig selv: Bru­ger 40 minut­ter om ugen på at skam­ro­se “Bor­gen” i ny podcast

Vild med Bor­gen er nav­net på en ny podcast på DR, der, som nav­net anty­der, elsker alt ved tv-seri­en Bor­gen, der lige nu rul­ler over skær­men hver søn­dag på DR1. I podca­sten bli­ver det slå­et fast, at sku­e­spil­ler­ne i seri­en er helt fan­ta­sti­ske, emnet for den nye sæson er rele­vant, og der er fak­tisk ikke græn­ser for, hvor helt ustyr­ligt godt det hele er sat sam­men. Fri­heds­bre­vet har spurgt Gustav Lützhøft, der er leden­de redak­tions­chef for Kul­tur, Debat og Musik, om DR har over­ve­jet, at det kan opfat­tes for selv­for­her­li­gen­de, at DR roser sit eget pro­dukt til sky­er­ne på den måde. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her