DR går i ekst­a­se over sig selv: Bru­ger 40 minut­ter om ugen på at skam­ro­se “Bor­gen” i ny podcast

Vild med Bor­gen er nav­net på en ny podcast på DR, der, som nav­net anty­der, elsker alt ved tv-seri­en Bor­gen, der lige nu rul­ler over skær­men hver søn­dag på DR1. I podca­sten bli­ver det slå­et fast, at sku­e­spil­ler­ne i seri­en er helt fan­ta­sti­ske, emnet for den nye sæson er rele­vant, og der er fak­tisk ikke græn­ser for, hvor helt ustyr­ligt godt det hele er sat sam­men. Fri­heds­bre­vet har spurgt Gustav Lützhøft, der er leden­de redak­tions­chef for Kul­tur, Debat og Musik, om DR har over­ve­jet, at det kan opfat­tes for selv­for­her­li­gen­de, at DR roser sit eget pro­dukt til sky­er­ne på den måde. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.