Dren­gen fra Ves­teg­nen vil til VM med Panama

Kas­per Hjul­mand bli­ver ikke nød­ven­dig­vis den ene­ste dansk­fød­te land­stræ­ner til VM-slut­run­den i Qatar om et års tid. Efter at Tho­mas Chri­sti­an­sen Tarin i okto­ber før­te Pana­ma til sejr over USA, er han ble­vet fol­ke­helt i det lil­le mel­le­ma­me­ri­kan­ske land, der nu øjner sin anden VM-del­ta­gel­se i træk. Fri Spark taler i den­ne uge med en gam­mel hold­kam­me­rat i B.93 om, hvor­for men­tal­træ­ning er sær­ligt til­trængt for de pana­man­ske spil­le­re. Des­u­den ana­ly­se­rer vi ugens Bal­lon d’Or-kåring ud fra sær­li­ge Fri Spark-kriterier. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.