Dren­gen fra Ves­teg­nen vil til VM med Panama

Kas­per Hjul­mand bli­ver ikke nød­ven­dig­vis den ene­ste dansk­fød­te land­stræ­ner til VM-slut­run­den i Qatar om et års tid. Efter at Tho­mas Chri­sti­an­sen Tarin i okto­ber før­te Pana­ma til sejr over USA, er han ble­vet fol­ke­helt i det lil­le mel­le­ma­me­ri­kan­ske land, der nu øjner sin anden VM-del­ta­gel­se i træk. Fri Spark taler i den­ne uge med en gam­mel hold­kam­me­rat i B.93 om, hvor­for men­tal­træ­ning er sær­ligt til­trængt for de pana­man­ske spil­le­re. Des­u­den ana­ly­se­rer vi ugens Bal­lon d’Or-kåring ud fra sær­li­ge Fri Spark-kriterier. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her