Efter afslø­ring: Advo­kat træk­ker sig fra Advo­kat­næv­net og reg­ler­ne strammes

Den seri­e­døm­te advo­kat Søren Vase­gaard Andrea­sen har nu indstil­let sine akti­vi­te­ter i Advo­kat­næv­net ind­til begyn­del­sen af næste år. Det sker, efter Fri­heds­bre­vet har kun­ne afslø­re, at den jyske advo­kat fire gan­ge er ble­vet dømt af det uaf­hæn­gi­ge kla­ge­nævn, som han selv er med­lem af. Sene­st i okto­ber, hvor han fik en bøde på 40.000 kro­ner for til­sæt­te god advo­katskik ved at true en mod­part med at ind­be­ret­te ved­kom­men­de til RKI. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her