Efter afslø­ring af hem­me­lig råd­giv­ning: Per­nil­le Ver­mund kaster par­ti­fæl­le under bussen

Mette Thiesen (NB) under doorstep om Regeringen og forligspartiernes aftale om langsommere udfasning af Forsvarets F-16-fly, i Forsvarsministeriet i København mandag den 20. juni 2022.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Nye Bor­ger­li­ge var vil­li­ge til at gå langt for at hol­de erhvervs­man­den Mads Grøn­lund Dine­sen og hans dona­tion på 50.000 kro­ner til par­ti­et ano­nym. Det frem­går af den stikprø­ve­kon­trol, Fri­heds­bre­vet har instru­e­ret Mads Dine­sen i at lave, hvor han har fore­gi­vet at vil­le give en ano­nym dona­tion på 50.000 kro­ner til en ræk­ke par­ti­er. Met­te Thie­sen fore­slog en hem­me­lig kon­to, som par­tiets for­mand, stem­me­slu­ge­ren Per­nil­le Ver­mund, hav­de brugt før, til at hol­de stør­re dona­tio­ner hem­me­li­ge, sag­de Thie­sen, da Mads Dine­sen for­tal­te, at han vil­le done­re 50.000 kro­ner, men ønske­de at være ano­nym. For­lø­bet får nu par­ti­for­mand Per­nil­le Ver­mund til at ban­ke Met­te Thie­sen på plads. Det sker i et inter­view med B.T. fre­dag, hvor hun også afvi­ser, at der er noget at kom­me efter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her