Efter betalt stu­di­e­rej­se fra tobaks­gi­gant – ung­doms­po­li­ti­ke­re har­ce­le­rer mod rege­rin­gens rygepolitik

Knap to måne­der efter for­mæn­de­ne for stort set samt­li­ge ung­doms­par­ti­er var på stu­di­e­tur betalt af tobaks­gi­gan­ten Phi­lip Mor­ris, er der nu fle­re af dem, der lan­ger ud efter rege­rin­gens rygepo­li­tik. I et debat­ind­læg kri­ti­se­rer de rege­rin­gens for­slag om at hæve alders­græn­sen på salg af tobaks- og niko­tin­pro­duk­ter til 25 år for at være “ude af pro­por­tio­ner” og kal­der det “menings­løst” at lave ens regu­le­ring af tobaks- og niko­tin­pro­duk­ter. Tim­in­gen for kri­tik­ken er et til­fæl­de, lyder det fra fle­re af ung­doms­par­ti­er­nes for­mænd, der afvi­ser, at stu­di­e­tu­ren betalt af Phi­lip Mor­ris yder ind­fly­del­se på den kri­tik, de rej­ser nu. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.