Efter ren­gø­rings­bal­la­de: 3F kal­der V‑borgmester for dum

Fag­for­e­nin­gen 3F kom­mer med hård kri­tik af Køben­havns Kom­mu­nes beskæf­ti­gel­ses- og inte­gra­tions­borg­me­ster, Ceci­lia Lon­ning-Sko­v­gaard (V), efter borg­meste­ren – i for­bin­del­se med en meget omdis­ku­te­ret sag om ren­gø­rings­fir­ma­et De 5 Stjer­ner – har påstå­et, at a‑kasserne tje­ner pen­ge på at have ledi­ge. “Enten er hun (Ceci­lia Lon­ning-Sko­v­gaard, red.) dum, eller også er hun ude i poli­tisk mani­pu­la­tion,” lyder kri­tik­ken fra John Ekeb­jærg-Jacob­sen, for­mand for 3F København. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.