Efter to år med cor­o­na: Rege­rin­gens øko­no­mi­ske eks­per­ter er på ‘bar bund’

Hvad gør vi frem­over for at sik­re Dan­marks øko­no­mi, hvis sto­re sund­heds­kri­ser bli­ver et til­ba­ge­ven­den­de fæno­men og ned­luk­nin­ger “the new nor­mal?” Det har en arbejds­grup­pe bestå­en­de af øko­no­mi­ske eks­per­ter og embeds­mænd under­søgt siden sid­ste for­år. Kort før nytår kom så deres læn­ge ven­te­de rapport. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her