Efter to år med cor­o­na: Rege­rin­gens øko­no­mi­ske eks­per­ter er på ‘bar bund’

Hvad gør vi frem­over for at sik­re Dan­marks øko­no­mi, hvis sto­re sund­heds­kri­ser bli­ver et til­ba­ge­ven­den­de fæno­men og ned­luk­nin­ger “the new nor­mal?” Det har en arbejds­grup­pe bestå­en­de af øko­no­mi­ske eks­per­ter og embeds­mænd under­søgt siden sid­ste for­år. Kort før nytår kom så deres læn­ge ven­te­de rapport. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.