Ejen­dom­s­kon­ge for­søg­te at brem­se dan­ske myn­dig­he­ders gransk­ning af sel­skab i skattely

En af de stør­ste skik­kel­ser i den dan­ske ejen­doms­bran­che, Peter Krogs­gaard Jør­gen­sen, har for­søgt at for­hin­dre de dan­ske skat­te­myn­dig­he­der og Kam­me­rad­vo­ka­tens gransk­ning af hans kon­to i et skat­te­ly-sel­skab i Pana­ma. Som Fri­heds­bre­vet tid­li­ge­re har afdæk­ket, så har Peter Krogs­gaard Jør­gen­sen, top­chef i ejen­doms­ma­sto­don­ten Kon­cen­ton, haft en kon­to i et sel­skab i skat­te­ly i Pana­ma, som har været holdt hem­me­ligt for de dan­ske skat­te­myn­dig­he­der.  Sel­ska­bet optræ­der i Pana­ma Papers, som de dan­ske skat­te­myn­dig­he­der har købt adgang til for at fin­de dan­ske­re, som hav­de holdt for­mu­er gemt. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.