Ejen­doms­mæg­le­ren sæl­ger drøm­me om oprykning

Med et hold af aldren­de fyraf­tenspro­fes­sio­nel­le spæ­det op med talen­ter af pri­mært egen avl er Hvi­d­ov­re IF ved at spil­le sig til­ba­ge til top­pen af dansk fod­bold. Ejen­doms­mæg­ler Mar­tin Spel­mann, byg­ge­le­de­ras­si­stent Dani­el Sten­derup og sned­ker­lær­ling Chri­sti­an “Gre­ko” Jakob­sen er hoved­per­so­ner i den såkald­te Hvi­d­ov­re-model, der måske alle­re­de slog rød­der, da tæp­pe­montø­ren Peter Sch­mei­chel kom til klub­ben i 1980’erne: I Hvi­d­ov­re går man til træ­ning, efter at man har været på arbej­de. Fri Spark har talt med cheftræ­ner Per Frand­sen om at rek­rut­te­re spil­le­re, når man i vir­ke­lig­he­den kun er tred­je­væl­ger til de bedste. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her