Ejer af hypet inter­net­bank har rod i regnskaberne

Direk­tør og mede­jer af moder­sel­ska­bet bag den popu­læ­re inter­net­bank Lunar, Ken Vil­lum Klau­sen, har omfat­ten­de rod i regn­ska­ber­ne i det sel­skab, som han ulti­ma­tivt ejer ban­ken igen­nem. Det viser en gen­nem­gang af regn­ska­ber­ne for Ken Vil­lum Klau­sens sel­skab, VXK ApS. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.