Eks­pert: Bog­klub er et symp­tom på et stør­re problem

”Det kan sæt­te spørgs­måls­tegn ved, om Infor­ma­tion går hårdt nok til rege­rin­gen. Der­med ikke sagt, at det rent fak­tisk er til­fæl­det. Men det, at man kan få mistanken …” 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.