Eks­pert: I krig er det klogt at lyve for fjen­den, men det er en kata­stro­fe at lyve for sig selv

I den­ne uges Fri Tænk­ning gør jeg sta­tus på kri­gen i Ukrai­ne, hvor vores hjem­li­ge dra­ma om kor­a­naf­bræn­din­ger er ble­vet en brik i et stor­po­li­tisk spil, der hand­ler om Vestens vigen­de ind­fly­del­se og evne til at dik­te­re det glo­ba­le fler­tal sin vilje. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her