Eks­pert kal­der techam­bas­sa­dør “Dan­marks bedst betal­te rej­se­le­der” og kul­tur­mi­ni­ste­rens tur til Sili­con Val­ley “spild af pen­ge”: Alt fore­går i Washington

Dan­mark har siden 2017 haft en techam­bas­sa­dør pla­ce­ret i Sili­con Val­ley syd for San Fran­ci­sco i Cali­for­ni­en. Og som en del af rege­rin­gens nuvæ­ren­de ind­sats mod tech­gi­gan­ter som Face­book og Goog­le har ambas­sa­dø­ren en haste­o­p­ga­ve lig­gen­de på skri­ve­bor­det. Da kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) i marts måned tog til USA for at skrue bis­sen på over­for Face­book og YouTu­be, gik turen også til Sili­con Val­ley. Men rege­rin­gen har et helt for­kert fokus. Sådan lyder kri­tik­ken fra de pro­fes­sio­nel­le big tech-kri­ti­ke­re John Strand og Ros­lyn Layton, der for­tæl­ler til Fri­heds­bre­vet, at det slet ikke giver mening at have en techam­bas­sa­dør sid­den­de i Sili­con Val­ley, for­di alt det regu­la­to­ri­ske og poli­ti­ske fore­går i Was­hin­g­ton D.C. 4500 kilo­me­ter østpå. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her