Eks­pert: Kom­mu­ne mørklæg­ger ulov­ligt doku­men­ter om S‑lobbyist

Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne har over­for Fri­heds­bre­vet til­ba­ge­holdt doku­men­ter om Køben­havns tid­li­ge­re over­borg­me­ster Jens Kra­mer Mik­kel­sens hem­me­li­ge arbej­de som lob­byist for kom­mu­nen i for­bin­del­se med mil­li­ard­pro­jek­tet Hol­me­ne. Og det er ulov­ligt, lyder det fra Oluf Jør­gen­sen, forsk­nings­chef eme­ri­tus på Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le og eks­pert i mediejura. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her