Ekspert: Kom­mune mørk­læg­ger ulovligt doku­menter om S‑lobbyist

Hvi­dovre Kom­mune har over­for Fri­heds­brevet tilbage­holdt doku­menter om Køben­havns tidligere over­borgmester Jens Kramer Mikkelsens hem­melige arbe­jde som lob­by­ist for kom­munen i forbindelse med mil­liard­pro­jek­tet Holmene. Og det er ulovligt, lyder det fra Oluf Jør­gensen, forskn­ingschef emer­i­tus på Dan­marks Medie- og Jour­nal­isthøjskole og ekspert i mediejura. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.