Eks­pert: Kom­mu­ne mørklæg­ger ulov­ligt doku­men­ter om S‑lobbyist

Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne har over­for Fri­heds­bre­vet til­ba­ge­holdt doku­men­ter om Køben­havns tid­li­ge­re over­borg­me­ster Jens Kra­mer Mik­kel­sens hem­me­li­ge arbej­de som lob­byist for kom­mu­nen i for­bin­del­se med mil­li­ard­pro­jek­tet Hol­me­ne. Og det er ulov­ligt, lyder det fra Oluf Jør­gen­sen, forsk­nings­chef eme­ri­tus på Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le og eks­pert i mediejura. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.