Eks­pert: Nord­korea har en af ver­dens mest effek­ti­ve og ratio­nel­le regeringer

Hvis nogen for 30 år siden hav­de fore­slå­et et væd­de­mål om Nord­koreas frem­tid, var der næp­pe man­ge, som vil­le have sat­set deres spa­reskil­lin­ger på, at Kim-dyna­sti­et vil­le være i live i skri­ven­de stund. Jeg mener, den­gang var Sov­je­tu­ni­o­nen lige gået i opløs­ning. Og Kinas refor­ma­tor Deng Xia­o­ping prok­la­me­re­de, at han var ligeg­lad med kat­tens far­ve, bare den kun­ne fan­ge mus, og det hav­de soci­a­lis­men som bekendt ikke været god til. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her