Eks­pert: Nord­korea har en af ver­dens mest effek­ti­ve og ratio­nel­le regeringer

Hvis nogen for 30 år siden hav­de fore­slå­et et væd­de­mål om Nord­koreas frem­tid, var der næp­pe man­ge, som vil­le have sat­set deres spa­reskil­lin­ger på, at Kim-dyna­sti­et vil­le være i live i skri­ven­de stund. Jeg mener, den­gang var Sov­je­tu­ni­o­nen lige gået i opløs­ning. Og Kinas refor­ma­tor Deng Xia­o­ping prok­la­me­re­de, at han var ligeg­lad med kat­tens far­ve, bare den kun­ne fan­ge mus, og det hav­de soci­a­lis­men som bekendt ikke været god til. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.