Ekspert: Sanktioner styrker Putins magt over oligarkerne

I forbindelse med Rus­lands inva­sion af Ukraine i sid­ste uge skrev EU’s uden­rigsmin­is­ter Josep Bor­rell på Twit­ter, at rus­siske oli­gark­er som følge af sank­tion­er nu kunne se i vejvis­eren efter shop­ping i Milano, fes­ter i Saint Tropez og dia­man­ter i Antwer­pen. Kom­mentaren blev hur­tigt slet­tet, men den afs­lør­er en udbredt vild­farelse bag Vestens sank­tion­spoli­tik. Nem­lig at rus­siske oli­gark­er i kraft af deres rig­dom og forbindelser besid­der en nærmest mytisk magt. Logikken lyder, at hvis de rus­siske oli­gark­er som følge af sank­tion­er ikke læn­gere kan leve et liv i sus og dus i Vesten og bliv­er ramt på pengepun­gen, så vil de til sidst blive så frus­tr­erede, at de gør oprør mod Vladimir Putin, afsæt­ter ham og ind­før­er en slags europæiske til­stande for igen at kunne blive lukket ind i det gode sel­skab i Vesten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.