Ekspert­er hælder Socialdemokrati­ets angreb i Claus Hjort-sagen ned ad bræt­tet: “Ekko af en politistat”

Claus Hjort Frederiksen (V) udtaler sig på Christiansborg, torsdag den 12. maj 2022. Anklagemyndigheden vil tiltale Claus Hjort Frederiksen for viderebringelse af statshemmeligheder.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Efter en sam­let blå blok og Enhed­slis­ten tors­dag val­gte at frede Claus Hjort Fred­erik­sen i læk­age­sagen, har Socialdemokrati­ets par­ti­sol­dater lanceret et modan­greb. De borg­erlige parti­er flankeret af Enhed­slis­ten har afvist at ophæve Hjort Fred­erik­sens immu­nitet med argu­mentet om, at kun par­tiledere – og ikke hele Folketinget – har kun­net få ind­sigt i anklagerne mod den tidligere forsvarsmin­is­ter. Med andre ord har partierne hen­vist til, at man ikke har vil­let stemme i blinde uden at kende de konkrete anklager. Socialdemokrati­et gør nu de blå partiers still­ing­ta­gen til et spørgsmål om, at de blå ikke har tillid Rigsad­vokat­en, som anbe­falede at rejse tiltal­en i første omgang. Men angre­bet hold­er ikke, siger flere ekspert­er nu til Fri­heds­brevet. I Socialdemokrati­et afvis­er Ras­mus Stok­lund kritikken. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.