Eksperter med klar opfordring til politikerne: Debat om EU-forbehold må ikke sande til i en strid på ord

Spørgetime med statsministeren på Christiansborg. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.

På årets første som­merdag skal danskerne stemme om, hvorvidt de ønsker at beholde eller afskaffe det danske EU-forsvars­for­be­hold. Og i denne uge blev vi klogere på, hvor­dan stemmes­edlen konkret vil se ud. Et fler­tal i Folketinget støt­ter nem­lig op om føl­gende tekst: “Stem­mer du ja eller nej til, at Dan­mark kan delt­age i det europæiske samar­be­jde om sikker­hed og forsvar?” Ord­ly­den får hård kri­tik fra flere af nej-sidens parti­er. De men­er, at ord­ly­den, der hverken nævn­er EU eller forsvars­for­be­hold­et, er et bev­idst forsøg på at “manip­ulere” danskerne til at stemme for afskaf­felse af for­be­hold­et. Blandt kri­tik­erne er DF-for­mand, Morten Messer­schmidt, der tors­dag har ind­givet en klage til Folketingets ombuds­mand over spørgsmålets formulering. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.