Eks­per­ter om menings­må­lin­ger: “Stol på dem, men husk den anden side af mønten”

A poll worker holds "I Voted" stickers at a polling place at Powderhorn Recreation Center in Minneapolis, March 5, 2024. On Super Tuesday, millions of Americans in 15 states and one territory are heading to the polls for contests that will set the stage for November's pivotal elections. (Jenn Ackerman/The New York Times)

I øje­blik­ket bli­ver vi nær­mest dag­ligt bom­bar­de­ret med nye menings­må­lin­ger om, hvem der er for­an, og hvem der er bag­ud i den ame­ri­kan­ske præ­si­dentvalg­kamp. Nog­le målin­ger viser et dødt løb mel­lem kan­di­da­ter­ne, mens andre indi­ke­rer en snæ­ver føring til Donald J. Trump. Og den sene­ste uges tid har der været tegn på, at præ­si­dent Joe Biden lang­somt er ved at ind­hen­te sin mod­stan­der. Målin­ger­ne strit­ter lidt i alle ret­nin­ger, hvil­ket får nog­le til at føle sig håbe­ful­de og andre ræd­sels­slag­ne for, hvad der måske ven­ter i november. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her