Ekstra Bla­det bru­ger ger­ne ordet “brø­ler”, når andre medi­er laver fejl, men ikke når de selv dum­mer sig

På for­si­den af Ekstra Bla­det kun­ne man man­dag læse histo­ri­en om, at Søren Pape Poul­sen (K) gik stik imod Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets rej­se­vej­led­nin­ger, da han tog til Den Domi­ni­kan­ske Repu­blik sid­ste som­mer. “Ny feri­e­af­slø­ring: Pape i cor­o­na­brø­ler,” lød det. I dag kom det så frem, at artik­len var for­kert. Pape brød ingen rej­se­vej­led­nin­ger, for­di han var fær­dig­vac­ci­ne­ret og der­for godt måt­te rej­se. De fle­ste medi­er skrev histo­ri­en om, at Ekstra Bla­dets for­si­de­hi­sto­rie om Papes påstå­e­de cor­o­na­brø­ler var en fejl, og Ber­ling­s­ke skrev for eksem­pel “Ekstra Bla­det i Pape-brø­ler: Che­fre­dak­tør læg­ger sig fladt ned”. Men sådan hed det alt­så ikke hos Ekstra Bla­det selv, der ellers har en sød tand for ordet “brø­ler”, når andre medi­er laver fejl. Fri­heds­bre­vet har spurgt che­fre­dak­tør Knud Brix, hvor­for det end­te, som det gjorde. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her