Ekstra Bladet-chef: Thomas Treo er Danmarks bedste musikanmelder

Den danske DJ Martin Jensen giver koncert i Falconer Salen i København foran 2500 tilskuere. Fotograf Per Lange (til venstre) og musikanmelder ved Ekstra Bladet, Thomas Treo.

Den åre­lange tvist mellem musikan­melder på Ekstra Bladet Thomas Treo og san­gerinden Med­i­na har fået lagt end­nu et lag på sig i denne uge. En doku­men­tarfilm om Med­i­na er nem­lig udkom­met på Dis­cov­ery+, hvilket har fået Thomas Treo til at uddele to ud af seks stjern­er til fil­men med føl­gende ord med på vejen: “Syg følelses­porno”. Det, der er specielt ved dén affære, er, at Thomas Treo fak­tisk bliv­er omtalt i doku­mentaren om Med­i­na. På et tid­spunkt bliv­er Treo nem­lig fil­met, mens han ser en Med­i­na-kon­cert i Tivoli, hvorefter doku­mentaren smækker en række meget neg­a­tive anmeldelser på skær­men skrevet af netop Thomas Treo. At doku­men­tarfil­men indi­rek­te ret­ter en kri­tik af Thomas Treo for hans meget ned­ladende ord­valg om Med­i­na gen­nem årene, nævn­er Thomas Treo ikke selv i sin anmeldelse. Fri­heds­brevet har der­for begået et inter­view med under­hold­ningschef på Ekstra Bladet, Philip Thom­sen, om Thomas Treo. Thomas Treo har nem­lig ikke selv lyst til at udtale sig. Hvor­for skulle Thomas Treo anmelde den doku­men­tarfilm? Har Thomas Treo noget imod Med­i­na? Og hvor­dan forhold­er Philip Thom­sen sig til Thomas Tre­os sex­is­tiske ord­valg om Med­i­na gen­nem årene? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.