Ekstremisternes jagt på Paludan

I dag tager jeg dig med ind i Køben­havns Byrets ret­slokaler. Vi skal se på to aktuelle ter­ror­sager. Den ene sag er nær sin afs­lut­ning, og der man­gler nu kun stra­fud­målin­gen, mens den anden sag netop er beg­y­n­dt. Den ene sag er snart slut, mens den anden først lige er beg­y­n­dt. I den første er den ene af to tiltalte fun­det ikke-skyldig i ter­ror­til­tal­en. Det er i sig selv his­torisk og vid­ner om et ganske kri­ti­s­abelt for­løb fra anklage­myn­dighe­dens side. Den anden sag omhan­dler tre per­son­er, der blandt andet er tiltalt for at ville pro­duc­ere eksplo­sivet TATP for der­på at udføre en ter­rorhan­dling. Og selvom det ikke har været muligt for anklage­myn­dighe­den at iden­ti­fi­cere deres mål, så havde de særligt fokus på en poli­tisk fig­ur. To af de tre tiltalte er også medlem af flere netværk, som jeg har ful­gt over en årrække, og der­for bliv­er det en sag, jeg kom­mer til at følge tæt over de kom­mende måned­er. Du kan der­for for­vente at komme til at høre mere til sagen i Fri Jihad, og der­for er det på sin plads, at du får mulighed for at følge sagen fra beg­y­n­delsen af. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.