En atlet er et sym­bol på at hol­de en drøm i live

Cycling - Tour de France - Stage 11- Albertville to Col du Granon Serre Chevalier - France - July 13, 2022 Jumbo - Visma's Jonas Vingegaard in action before he crosses the finish line to win stage 11 REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY

En atlet er et sym­bol på at hol­de en drøm i live. Drøm­men om sejr og styr­ke. Om at hånd­te­re mod­gang og neder­lag. At prø­ve alt og nå så langt man kan. Når jeg som det før­ste skri­ver om drøm­me, er det, for­di Jonas Vin­ge­gaard, som sen­sa­tio­nelt vandt gårs­da­gens sto­re bjer­ge­ta­pe i Tour de Fran­ce og ero­bre­de den gule trø­je med mere end to minut­ter ned til Tadej Pogačar, århund­re­dets cykel­ryt­ter, i inter­viewet efter eta­pen sag­de: “Det­te er min drøm.” Her føl­ger min repor­ta­ge fra den histo­ri­ske 11. etape. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her