En bog du kan læse i en lig­ge­stol – og en du skal

Den glo­ba­le opvarm­ning nær­mer sig, men agur­ke­ti­den kom­mer først, og det er svært at for­næg­te, at da jeg til den­ne uge lag­de ud med at læse den 426 sider lan­ge kri­mi Skyg­ger på Sil­ke­vej­en, så var det især, for­di den ene af bogens for­fat­te­re er Dan­marks måske mest berøm­te jurist og tid­li­ge­re chef for FE, Lars Findsen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her