En jule­ga­ve fra den ame­ri­kan­ske cen­tral­bank udlø­ser eufori

Den tiåri­ge ame­ri­kan­ske statsob­liga­tions­ren­te er på under to måne­der fal­det med 1 pro­cent. Det skyl­des ikke mindst for­vent­nin­ger til, at den ame­ri­kan­ske cen­tral­bank (Fede­ral Reser­ve) har knæk­ket inf­la­tio­nen og der­med i 2024 skal i gang med at sæt­te ren­ten ned. Det lyder næsten som en jule­ga­ve til dan­ske lån­ta­ge­re, men så nok hel­ler ikke mere. Det kan du læse mere om i den­ne uges Fri Værdi. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her