En krig mellem USA og Kina får ingen vinder

David Gold­man har en fascinerende his­to­rie. Den 70-årige økonom, for­fat­ter og musikkri­tik­er er aktuel med bogen You Will Be Assim­i­lat­ed: China’s Plan to Sino-form the World. Gold­man er mede­jer af medi­et Asia Times, hvor han for nogle år siden etablerede sig som kom­men­ta­tor under pseu­do­nymet Spen­gler – en ref­er­ence til den tyske his­torik­er Oswald Spen­gler og hans klas­siske værk Vester­lan­dets under­gang, der udkom i 1918 under Første Ver­den­skrig. Vi skal tale om Kinas økonomiske mirakel, om Kinas styrke og svaghed, om det evige Kina, om udsigten til en afkobling af USA’s økono­mi fra Kinas, Europas rolle og kon­sekvenserne af det sen­este årtis over­rask­ende tilnærmelse mellem Kina og Rusland. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.