En penisjak­ke-stjæ­len­de taber

Den austral­ske komi­ker Sam Sim­mons kal­der nu den dan­ske komi­ker Niko­laj Stok­holm for “en penisjak­ke-stjæ­len­de taber”, efter at Stok­holm i søn­dags til Zulu Come­dy Gal­la opfør­te en kopi af Sim­mons’ sketch uden at have spurgt om lov. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her