En ska­de i sin­det og andre ulykker

Ugens Fri Spark hand­ler om en del af det, der er galt i moder­ne inter­na­tio­nal fod­bold, og her taler vi ikke kun om VM-vær­ten Qatar, men også om diskri­mi­ne­ren­de afskeds­sa­lut­ter og ver­se­ren­de voldtægts­sa­ger. Og bedst som stem­nin­gen er aller­mest tryk­ket, gør vi det, vi altid gør i Dan­mark i den slags situ­a­tio­ner: Vi rul­ler kage­bor­det ind. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her