En ska­de i sin­det og andre ulykker

Ugens Fri Spark hand­ler om en del af det, der er galt i moder­ne inter­na­tio­nal fod­bold, og her taler vi ikke kun om VM-vær­ten Qatar, men også om diskri­mi­ne­ren­de afskeds­sa­lut­ter og ver­se­ren­de voldtægts­sa­ger. Og bedst som stem­nin­gen er aller­mest tryk­ket, gør vi det, vi altid gør i Dan­mark i den slags situ­a­tio­ner: Vi rul­ler kage­bor­det ind. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.