En tyr­kisk kovending

Tyr­ki­ets præ­si­dent, Recep Tayyip Erdo­gan, der net­op er fyldt 70, hav­de i man­ge år det usæd­van­li­ge syns­punkt, at høje cen­tral­bank-ren­ter ska­ber inf­la­tion. Spør­ger man øko­no­mer, er det lige mod­sat: cen­tral­ban­ker bekæm­per inf­la­tio­nen ved at sæt­te ren­ten op. Efter det tyr­ki­ske præ­si­dentvalg sid­ste for­år vend­te Erdo­gan dog på en tal­ler­ken, og den tyr­ki­ske cen­tral­bank har nu sat ren­ten op. I den­ne uge kan du bli­ve klo­ge­re på den pro­blem­stil­ling og på udvik­lin­gen i den tyr­ki­ske øko­no­mi, der har geopo­li­ti­ske implikationer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her