En ver­den i flammer

I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg på to glo­ba­le ten­den­ser. For det før­ste, at antal­let af kri­ge i ver­den vok­ser, og at Vesten stort set kun er opta­get af de kri­ge, der har en umid­del­bar betyd­ning for os, nem­lig kri­ge­ne i Ukrai­ne og Gaza. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her