En ver­den uden Rusland

 For 20 år siden tal­te man seri­øst om, at Rusland kun­ne gå i opløs­ning, men nu er lan­det til­ba­ge som en stormagt med glo­ba­le ambi­tio­ner, siger for­sker på Stan­ford Uni­ver­si­ty. Da Micha­el Hay­den, fire­stjer­net gene­ral og for­hen­væ­ren­de chef for både CIA og NSA, de to mest ind­fly­del­ses­ri­ge efter­ret­ning­s­tje­ne­ster i USA, for nog­le år siden 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.