Engang var SAS Skan­di­navi­ens stolt­hed – nu risi­ke­rer dan­ske skat­te­bor­ge­re at ende med regningen

Det nor­di­ske luft­fart­s­sel­skab SAS befin­der sig i en histo­risk kri­se. For det del­vist stat­se­je­de sel­skab, der engang var en skan­di­na­visk stolt­hed, bræn­der pen­ge hur­ti­ge­re af, end man kan nå at tje­ne dem. Nu kan den dan­ske stat risi­ke­re at ende med at eje det nor­di­ske fly­sel­skab ale­ne. Det vur­de­rer fle­re ana­ly­ti­ke­re over­for Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her