Enheds­li­sten afvi­ser “poli­tisk dril­le­ri” for­ud for afstem­ning om sto­re bede­dag: Vi gør det for væl­ger­nes – og histo­ri­ebø­ger­nes skyld

Fagbevægelsens demonstration "Bevar store bededag" på Christiansborg Slotsplads i København søndag den 5. februar 2023.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix)

Enheds­li­sten er blandt de fem par­ti­er, der mener, at det er afgø­ren­de vig­tigt, at samt­li­ge lan­dets fol­ke­tings­med­lem­mer møder fysisk op i Fol­ke­tings­sa­len sene­re i dag og stem­mer om sto­re bede­dags frem­tid. Det er på trods af, at manøv­ren med al sand­syn­lig­hed ingen for­skel gør for udfal­det af afstem­nin­gen. Iføl­ge Enheds­li­stens grup­pe­for­mand, Peder Hvel­plund, er der tale om en “prin­ci­pi­el og afgø­ren­de” sag, som det i respekt for væl­ger­ne – og histo­ri­ebø­ger­ne – er vig­tigt at få sat afsen­de­re på. Han afvi­ser, at der tale om en sym­bol­po­li­tisk handling. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her