Enheds­li­sten-kan­di­dat min­de­des selv­mord­s­bom­ber fra ter­r­or­grup­pe: Nu er han spidskandidat

I 2016 delt­og Fatih Baran, kan­di­dat til kom­mu­nalval­get for Enheds­li­sten, i en min­de­høj­ti­de­lig­hed for den kur­di­ske selv­mord­s­bom­ber Zinar Raperîn, som dræb­te 28 per­so­ner i et ter­r­or­an­greb i den tyr­ki­ske hoved­stad Anka­ra i febru­ar 2016. Hoved­par­ten var fra mili­tæ­ret. To af de dræb­te var civi­le. Da sagen sene­re kom frem, erkend­te Fatih Baran, at det var en fejl, at han hav­de del­ta­get i arran­ge­men­tet, og par­ti­et tog afstand fra vold mod civi­le. Nu har Enheds­li­sten for­frem­met Fatih Baran ved at gøre ham til par­tiets spids­kan­di­dat i Brønd­by for­ud for kommunalvalget. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her