Enhed­slis­ten stemte ved en “fejl” for at sælge plads i Køben­havn til P‑pladser – nu vil borgmester købe plad­sen tilbage

Nej Tak til P-kælder på Dantes Plads - skilt sat op af beboere - og uddyber på nettet: "Hermed protesteres mod, at der uden demokratisk proces, lokalplan og miljøvurdering (VVM) planlægges opførelse af et unødvendigt og forurenende p-anlæg under Dantes Plads. Et sådant p-anlæg er uforeneligt med den akutte klimakrise og det, regeringen blev valgt ind på, nemlig reduktion af CO2 på 70 % i 2030. "

Flere poli­tikere og beboere tæt på Dantes Plads i Køben­havn forsøger i disse dage at skrue tiden tilbage, til før et fler­tal på råd­huset sol­gte plad­sen til et under­jordisk p‑anlæg. Blandt dem, der ønsker plan­erne brem­set, er Enhed­slis­tens teknik- og miljøborgmester Line Bar­fod. Hun men­er, at pro­jek­tet virk­er “skørt” og “helt fork­ert”, og stod det til hende, burde “man” aldrig være gået i gang med opførelsen af p‑anlægget til at starte med. “Man skulle aldrig have sol­gt plad­sen,” sagde hun til Berlingske i sid­ste uge. Hvad, Line Bar­fod ikke fik nævnt, er, at “man” i virke­lighe­den gem­mer på et “vi”. I 2018 stemte Enhed­slis­ten nem­lig selv for at sælge plad­sen til park­er­ings­fir­maet Q‑Park.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.