Enhedslisten tør, hvor Det Hvide Hus tier: “Putin skal væltes”

Det vak­te stor opsigt, da den amerikanske præsi­dent Joe Biden for nyligt opfor­drede den rus­siske befolkn­ing til at vælte præsi­dent Vladimir Putin. Ikke over­rask­ende mødte udtalelsen hård kri­tik i Rus­land, men også blandt ekspert­er og poli­tiske kom­men­ta­tor­er var udlægnin­gen, at tal­en eskalerede stor­magternes i forve­jen spænd­ings­fyldte forhold. Måske der­for fik udtalelsen ikke lov til at stå længe. Kort efter var Det Hvide Hus ude og for­sikre om, at USA ikke har en offi­ciel poli­tik om et regimeskifte i Rus­land. Der var udtryk for præsi­den­tens egen “moralske forargelse” og “per­son­lige følelser”, lød fork­larin­gen. Her­hjemme er regerin­gens støt­tepar­ti Enhed­slis­ten anderledes klar i mælet. Uden­rig­sor­d­før­er Søren Søn­der­gaard er ikke bleg for at sige det, som den amerikanske præsi­dent har travlt med at trække i land: Putin skal væltes. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.