Enheds­li­stens magt­ful­de hoved­be­sty­rel­se er dybt split­tet om våben til Ukrai­ne: “Jeg mener aldrig, at krig og våben er løsningen”

Enheds­li­sten nærer indædt mod­stand mod mili­tær oprust­ning og ønsker at ned­læg­ge det dan­ske for­svar. Alli­ge­vel gav par­tiets magt­ful­de hoved­be­sty­rel­se i wee­ken­den grønt lys til dan­ske våben­bi­drag til Ukrai­ne i form af 2700 pan­ser­værns­vå­ben. Beslut­nin­gen har skabt split­tel­se i hoved­be­sty­rel­sen og blev kun ved­ta­get med et snæ­vert fler­tal med 12 stem­mer for og 9 imod, for­tæl­ler fle­re med­lem­mer nu til Fri­heds­bre­vet. “Jeg mener aldrig, at krig og våben er løs­nin­gen,” siger Anders Peder­sen, med­lem af Enheds­li­stens hoved­be­sty­rel­se, som stem­te imod beslutningen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her