Enheds­li­stens magt­ful­de hoved­be­sty­rel­se er dybt split­tet om våben til Ukrai­ne: “Jeg mener aldrig, at krig og våben er løsningen”

Enheds­li­sten nærer indædt mod­stand mod mili­tær oprust­ning og ønsker at ned­læg­ge det dan­ske for­svar. Alli­ge­vel gav par­tiets magt­ful­de hoved­be­sty­rel­se i wee­ken­den grønt lys til dan­ske våben­bi­drag til Ukrai­ne i form af 2700 pan­ser­værns­vå­ben. Beslut­nin­gen har skabt split­tel­se i hoved­be­sty­rel­sen og blev kun ved­ta­get med et snæ­vert fler­tal med 12 stem­mer for og 9 imod, for­tæl­ler fle­re med­lem­mer nu til Fri­heds­bre­vet. “Jeg mener aldrig, at krig og våben er løs­nin­gen,” siger Anders Peder­sen, med­lem af Enheds­li­stens hoved­be­sty­rel­se, som stem­te imod beslutningen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.