Er ener­gi­køb­mæn­de­ne de nye gullaschbaroner?

2022 var på man­ge måder et tungt år for ver­den. Kri­gen i Ukrai­ne trak lan­ge skyg­ger over den glo­ba­le øko­no­mi, mens for­bru­ger­pri­ser­ne bra­ge­de i vej­ret grun­det en plud­se­lig man­gel på ener­gi og føde­va­rer. Det er dog sjæl­dent, at noget er så skidt, at det ikke er godt for nogen, og især ener­gi­køb­mæn­de­ne har haft et næsten mel­le­møst­ligt 2022. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her