Er Rusland og USA fær­di­ge med at bekæm­pe en fæl­les fjende?

Sid­ste uges ter­r­or­an­greb i Moskva min­de­de rus­ser­ne om en ikke så fjern for­tid. Jeg ople­ve­de den selv på nær­me­ste hold som Moskva-kor­re­spon­dent i 1990’erne og før­ste halv­del af 00’erne, hvor den rus­si­ske cen­tral­magt før­te to kri­ge i Tje­tje­ni­en, hvor­fra der udgik en trus­sel, som med tiden fik en sta­digt kla­re­re jiha­di­stisk komponent. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her