Er Ukrai­ne på vej mod en poli­tisk krise?

I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg på den poli­ti­ske situ­a­tion i Ukrai­ne, efter at præ­si­dent Volo­dy­myr Zelen­skyj for godt en uge siden fyre­de sin hær­chef, Vale­ryj Zaluzj­nyj. Ryg­ter­ne svir­rer om Zaluzj­nyjs frem­ti­di­ge poli­ti­ske kar­ri­e­re, og oppo­si­tio­nen har blik­ket ret­tet mod den 20. maj, hvor Zelen­skyjs man­dat for­melt udlø­ber. Og så deler jeg en eftertan­ke oven på det her­o­stra­tisk berøm­te Tuck­er Carl­son-inter­view med Vla­di­mir Putin. Det hand­ler ikke om inter­viewets ind­hold, men om debat­ten omkring det, som bekræf­ter en ten­dens, som har kun­net iagt­ta­ges læn­ge, nem­lig under­mi­ne­rin­gen af vores ytringskultur. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her