Erin­drin­ger fra mit liv som snegl

Mar­ga­ret Atwood er ver­den­skendt som (skuf­fet) mor til bogen bag den frem­tids-dysto­pi­ske serie-suc­ces The Handmaid’s Tale om unge, fer­ti­le kvin­der, der under seksu­elt sla­ve­ri skal leve­re børn til en her­sken­de teo­kra­tisk-patri­ar­kalsk eli­te. Såkaldt spe­ku­la­tiv fik­tion er dog langt­fra det ene­ste, den­ne 83-åri­ge bedst-sæl­gen­de for­fat­ter, dig­ter, lit­te­ra­turkri­ti­ker og mil­jøak­ti­vist mestrer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her