Esmée: The hype is fuck­ing real

I vores før­ste udvi­de­de anmel­del­se her i Fri­heds­bre­vet har vi besøgt Esmée på Kon­gens Nytorv. Ful­de af for­dom­me og for­vent­nin­ger bevæ­ge­de vi os afsted, og det bli­ver nok ikke sid­ste gang, hvis vi da kan fin­de en occa­sion, der fortje­ner så for­nem en mid­dag igen. Enjoy! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.