Esmée: The hype is fuck­ing real

I vores før­ste udvi­de­de anmel­del­se her i Fri­heds­bre­vet har vi besøgt Esmée på Kon­gens Nytorv. Ful­de af for­dom­me og for­vent­nin­ger bevæ­ge­de vi os afsted, og det bli­ver nok ikke sid­ste gang, hvis vi da kan fin­de en occa­sion, der fortje­ner så for­nem en mid­dag igen. Enjoy! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her